5 คุณสมบัติของพนักงานขับรถบัสที่ดี มีอะไรบ้าง

การเดินทางแบบหมู่คณะด้วยการเช่ารถบัสพร้อมพนักงานขับรถ ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ของผู้ที่ต้องการเดินทางได้ครบ ทั้งในเรื่องของความปลอดภัย ความสะดวกสบาย การประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา แต่ก่อนที่จะทำสัญญาเช่าก็อย่าลืมเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีรถให้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม มีมาตรฐานการให้บริการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของพนักงานขับรถ เนื่องจากพนักงานขับรถจะเป็นผู้มีหน้าที่พาผู้โดยสารให้ถึงจุดหมายปลาย ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานหลายชั่วโมง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความประทับใจ และเดินทางได้อย่างราบรื่น พนักงานขับรถของบริษัทผู้ให้บริการควรมีคุณสมบัติที่ดี

คุณสมบัติที่ดีของพนักงานขับรถบัสเช่ามีอะไรบ้าง

เพื่อให้ผู้ใช้ลูกค้าได้รับการเดินทางที่น่าประทับใจ มีความปลอดภัยสูง และเป็นการลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบนท้องถนน ภัสสรชัยทัวร์ได้ทำการเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติต่างๆเพื่อให้พร้อมสำหรับให้บริการดังนี้

1. ใจเย็นและมีสติแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ใจเย็นและมีสติ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

พนักงงานขับรถบัสที่ดีจะต้องมีความใจเย็น เพราะไม่รู้ว่าบนท้องถนนนั้นจะต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอะไรบ้าง ดังนั้นหากคุณมีสติ ใจเย็น สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และไม่ใช้ความโกรธบนท้องถนนก็จะทำให้ช่วยลดสถานการณ์ที่ตึงเครียดภายในรถของผู้โดยสารลงได้ และสติจะช่วยให้พนักงานขับรถสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะต่างๆได้เป็นอย่างดี เพื่อให้การเดินทางของผู้โดยสารเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยมากที่สุด

2. พนักงานขับรถมีใบอนุญาตในการขับขี่ตามประเภทของรถ

พนักงานขับรถมีใบอนุญาตในการขับขี่

เรื่องใบอนุญาตขับขี่เป็นเรื่องสำคัญของพนักงานขับรถจะต้อมีให้ถูกประเภทของการใช้งาน เพราะจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ถึงศักยภาพ และความสามารถของพนักงานขับรถ โดยคัดกรองจากหน่วยงานของรัฐมาแล้วระดับหนึ่งว่ามีทักษะการขับขี่ มีความรู้ความสามารถ และมีเหมาะสมกับการขับขี่รถประเภทนั้นๆบนท้องถนนได้อย่างมีคุณภาพหรือไม่ ซึ่งพนักงานขับรถของภัสสรชัยทัวร์ทุกคนจะมีในขับขี่ 2 ประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่

  • ใบขับขี่ประเภท 1 คือ เป็นใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสำหรับรถที่น้ำหนักรถและน้ำหนักรถบรรทุกรวมกันไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม ที่ไม่ได้ใช้ขนส่งผู้โดยสาร หรือสำหรับรถขนส่งผู้โดยสารไม่เกิน 20 คน
  • ใบขับขี่ประเภท 2 เป็นใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสำหรับรถที่มีน้ำหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่า 3,500 กิโลกรัม ที่ไม่ได้ใช้ขนส่งผู้โดยสาร หรือสำหรับรถขนส่งผู้โดยสารเกินกว่า 20 คน

3. มีประสบการณ์ และชำนาญเส้นทาง

มีประสบการณ์ และชำนาญเส้นทาง

พนักงานขับรถที่มีประสบการณ์ในการขับรถบัส จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีความปลอดภัยและระบบต่างๆของตัวรถ สามารถกะระยะที่ใช้ในการขับขี่ได้อย่างแม่นยำ รวมถึงพนักงานขับรถที่มีประสบการณ์จะมีความรู้เกี่ยวกับสภาพพื้นถนน สภาพอากาศ ที่อาจส่งผลต่อการขับขี่ จึงรู้ว่าจะต้องควบคุมตัวรถอย่างไรให้ปลอดภัย นอกจากนี้พนักงานยังจะมีชำนาญในเส้นทางมากกว่าผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์อีกด้วย ดังนั้นหากต้องการใช้บริการรถบัสก็อย่าลืมให้ความสำคัญในการพิจารณาเรื่องนี้ด้วย

4. พนักงานขับรถมีความสุภาพมีน้ำใจบนท้อง

พนักงานขับรถมีความสุภาพ และมีน้ำใจ

การขับรถบัสถือเป็นงานบริการอีกอย่างหนึ่ง ดังนั้นพนักงานขับรถจะต้องมีความสุภาพทั้งในด้านของการให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดีต่อผู้โดยสาร (ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีหน้าที่คอยให้บริการกับลูกค้าโดยตรงก็ตาม) และมีความสุภาพบนท้อง มีน้ำใจแบ่งปันเส้นทางการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง และสร้างความประทับให้กับผู้ร่วมเดินทาง ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะนิสัยอีกอย่างที่พนักงานขับรถบัสควรมี

5. สามารซ่อมรถขั้นพื้นฐานได้

สามารถซ่อมรถขั้นพื้นฐานได้

ในระหว่างการเดินทางอาจเกิดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คิดคิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะรถบัสเกิดการขัดข้องกลางทาง ถึงแม้ว่าก่อนออกเดินทางจะมีการตรวจเช็คสภาพรถอย่างละเอียดแล้วก็ตาม ดังนั้นพนักงานขับรถจึงควรมีความรู้ในการซ่อมรถขั้นพื้นฐานไว้บ้าง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เล็กน้อยให้ลูกค้าสามารถเดินทางต่อได้อย่างราบรื่น และไม่ทำให้เป็นการเสียเวลาของผู้โดยสาร แต่อย่างไรก็ตามหากเกิดเหตุฉุกเฉินจนรถไม่สามารถวิ่งไปต่อได้ ภัสสรชัยทัวร์เรามีบริการเปลี่ยนรถให้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถเดินทางสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย

ข้อดีของการเช่ารถบัสพร้อมพนักงานขับรถ

  • ช่วยให้การเดินทางแบบหมู่คณะมีความปลอดภัยมากกว่าการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวหลายๆคัน
  • ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนต่าง เช่น ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ
  • ประหยัดเวลา ไม่ต้องกลัวหลงทาง เพราะพนักงานขับรถมักจะมีความชำนาญในเส้นทาง และทำให้ทุกคนถึงที่หมายโดยพร้อมเพรียงกัน
  • ภายในรถมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครัน ที่นั่งกว้างขวาง ปรับเอนพักผ่อนได้อย่างสบาย
  • รถบัสโดยสารบางรุ่นมีห้องน้ำภายในรถ ทำให้ไม่ต้องจอดแวะบ่อยๆ สามารถเดินทางแบบยาวๆ
  • ไม่ต้องเหนื่อยขับรถด้วยกันเอง ทำให้มีแรงเก็บไว้ทำกิจกรรม หรือท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่
  • ได้ความคุ้มค่าเนื่องจากภัสสรชัยทัวร์ให้บริการเช่ารถบัสพร้อมพนักงานขับรถ โดยไม่มีการบวกเพิ่มค่าคนขับ

ติดต่อเช่ารถบัสพร้อมพนักงานขับรถได้ที่ไหน

เช่ารถบัส.com เราทีประสบการณ์ดูแลลูกค้าที่ใช้บริการ เช่ารถบัส เช่ารถทัวร์ มายาวนานกว่า 27 ปี โดยมีบริการที่หลายหลารรูปบบทั้งแบบรายวัน รายเดือน และรายปี ด้วยรถบัสหลายขนาดสำหรับรถบัสนำเที่ยวทั่วประเทศไทย หรือ รถรับส่งพนักงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรับ-ส่ง พนักงานโรงงานอุสาหกรรม พร้อมพนักงานขับรถรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ด้วยรถบัสแบรนด์ชั้นนำที่มีความปลอดภัย ในราคาที่สมเหตุสมผล สนใจติดต่อ Call Centre 02-537-8881

สรุป

ทั้งหมดนี้เป็นลักษณะเบื้องต้นที่พนักงานขับรถรถบัสควรมี ซึ่งผู้ใช้บริการสอบถามจากผู้ประกอบการได้ว่า พนักงานขับรถของบริษัทมีคุณสมบัติที่เราต้องการหรือไม่ สำหรับพนักงานขับรถของภัสสรชัยทัวร์นอกจากจะมีคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว พนักงานขับรถของเรายังถูกปลูกฝังให้มีความตรงต่อเวลาต่อผู้โดยสารอีกด้วย และเพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุดของผู้โดยสาร ก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งพนักงานขับรถของเราจะได้รับการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ การตรวจหาสารเสบติดในร่างกาย และการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ก่อนเสมอ


ข้อมูลอ้างอิง

ใบอนุญาตขับขี่ในประเทศไทย https://th.wikipedia.org/wiki/ใบอนุญาตขับขี่ในประเทศไทย